supuošti

supuošti
supuõšti, -ia, sùpuošė tr. visus pagražinti, išdabinti: Ka turi vaikų, reik supúošti, sustrajyti Als. \ puošti; apipuošti; atpuošti; įpuošti; išpuošti; nupuošti; papuošti; prisipuošti; supuošti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apipuošti — apipuõšti, ia, apìpuošė tr. 1. Š išgražinti, pagražinti: Vario vielos apyrankiai smulkiais perlais apipuošti rš. | refl. Š: Dabar i senos bobos be dantų visiaip apsipuošę Mžš. Jaunoji baltai apsipuošas Akm. Kaimai ir sodybos apsipuošė sodais rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpuošti — atpuõšti, ia, àtpuošė tr. MitI134 atnaujinti puošmenas, vėl išpuošti. puošti; apipuošti; atpuošti; įpuošti; išpuošti; nupuošti; papuošti; prisipuošti; supuošti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpuošti — išpuõšti, ia, ìšpuošė tr.; Q59 išgražinti, išdabinti, gražiai aptaisyti: Numus išpuošti MitI68. Sienos išpuoštos taurų ir briedžių ragais, šernų iltimis A.Vien. Raudonoji aikštė šventiškai išpuošta (sov.) sp. Matė išpuošė savo dukrą, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupuošti — nupuõšti, ia, nùpuošė tr. 1. papuošalais apkabinėti: Nupuošta, nudabinta visa statula rš. 2. Q9 nušveisti, pagražinti. 3. Šts nurengti, nuplėšti, atimti: Nupuošė muni teip, ka bepaliko pečius i sienos vienos, i visas muno turtas Mžk. ║ prk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papuošti — papuõšti, ia, pàpuošė 1. tr. pagražinti, padabinti: Papuoš mažutes sodybas medžio marginiais P.Cvir. Ruduo papuošė miškus rš. Įrišta knyga dažnai papuošiama paauksuotais užrašais rš. Sarkofagai papuošti reljefiniais vaizdais rš. Gėlėmis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisipuošti — prisipuõšti, ia, prisìpuošė Aps pakankamai pasipuošti: Žmonės gražūs, prisipuõšę Švnč. puošti; apipuošti; atpuošti; įpuošti; išpuošti; nupuošti; papuošti; prisipuošti; supuošti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • puošti — puõšti, ia, ė tr., puošti Slnt, Krg 1. K dabinti, gražinti: Marškinėliai puošiami juostelėmis, mezginiais arba pasiuvinėjami rš. Blizgučiai vartojami vakarinėms suknelėms puošti rš. Žila barzda puošė jo rimtą veidą J.Jabl. Žemę puošia pavasario… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sustrajyti — ×sustrãjyti tr. 1. visus išpuošti: Ka turi vaikų, reik supuošti, sustrãjyti Als. Parvežė į numus, sustrãjijo rūbais gražiais Sd. 2. padaryti, sutaisyti: Jo mašiną jau sustrãjijo Gr. 3. Gr, Vkš suderinti, sustyguoti: Ar sustrãjijai stygas? Lc …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpuošti — įpuõšti, ia, į̃puošė tr.; S.Dauk išgražinti, išdabinti: Ir įpuõšia gi ji savo vaikus! Š. Niekame svetainė neatrodo tokia įpuošta, kaip jųjų LzP. | refl. Š. puošti; apipuošti; atpuošti; įpuošti; išpuošti; nupuošti; papuošti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”